Det perifere nervesystemet på 1 dag med Svein Kristiansen

Påmelding

Dette kurset gir inngående og ny kunnskap om nervesystemets anatomi, fysiologi, nevrovitenskap, kliniske tester og tiltak, farmakologi og ikke minst klinisk nytteverdi og anvendbarhet på kliniske problemstillinger.

Innhold

Kurset bygger på det aller siste innen kunnskapen om nervesystemet og hvordan vi kan forstå det bedre til vår fordel i klinikken og møte ved våre pasienter. Ny kunnskap krever endring av praksis og kurset ønsker å se om vi sammen kan utforske nye og innovative ideer for å kunne påvirke nervesystemets sensitivitet og dermed også pasientenes smerteopplevelse.

Svein vil sørge for å utfordre gammel tro og viten, endre hvordan du forstår nervesystemet og i bunn og grunn gjøre deg mer kompetent til å ta gode kliniske avgjørelser. 

Kunnskapsbasert praksis og fremtidens fysioterapi

Hva er egentlig kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskap? Hvordan defineres praksis og hvem definerer hvordan praksis er? Evidensbasert praksis har blitt det moderne helsevesenets viktigste våpen mot alternativ medisin men hva er egentlig evidens? Og hvilken evidens er bra og hvilke er dårlig? Fysioterapi er et fag i endring og har i løpet av de siste 10 årene gått gjennom voldsomme endringer både på individ, gruppe og struktur nivå. Hvordan skal vi som fysioterapeuter endre oss til å bli en helseaktør å regne med i tiden som kommer? Fremtiden. Hvordan kan vi adaptere praksis, klinikkdrift og i større grad enn tidligere kunne påvirke ikke bare egen praksis, men kollegaene våres og ikke minst hvordan fysioterapifaget kan fortsette å utvikle seg i riktig retning?

Svein vil gjennom denne dagen utfordre dere til å tenke nytt, annerledes og innovativt til å både bedre forstå kunnskap, evidens, fysioterapi og ikke minst skape refleksjon gjennom dialog, åpne spørsmål og deling.