Aktuelle kurs & foredrag

Vi i fysioterapikurs har lang erfaring innen faget og kursholderne er spesialister innen sitt felt. Vi ønsker å formidle gjennom praktiske eksempler, humor og aller helst gjennom delaktighet fra deltagerne.

FYSIOTERAPIKURS

Jønningsheiveien 40, 4316 Sandnes
+4799794294
tord.moen@fysioterapikurs.no

Ikon - stjerne

Manipulasjonskurs for fysioterapeuter

kurset som lærer deg de klinisk anvendelige manipulasjonene

Kurset vil forankre det teoretiske og praktiske innholdet i forskning og kritisk belyse utfordringene og mulighetene ved passive teknikker. Det vil bli en gjennomgående tråd på hvordan vi kan identifisere røde flagg og hvordan vi klinisk identifiserer indikasjoner og kontraindikasjoner for manipulasjon. 

Les mer
Ikon - stjerne

Refresh manipulasjon for terapeuter

Sliter du med manipulasjon, eller bare ønsker litt praktisk og teoretisk inspirasjon? Manipulasjon som ved en HVT er egentlig ganske enkelt å utføre, men krever øving og selvtillit. Ole og Tord vil dele sine tanker rundt det å frigjøre seg fra biomekaniske regler angående manipulasjon. 

Les mer
Ikon - stjerne

Bærekraftig helse for bedrifter

Dette er et 20-45 min langt foredrag som drar deg igjennom de forskningsbaserte nyansene for hvorfor livsstil kan være så avgjørende for livskvalitet og livslengde for både deg, din familie og jobb. 

Les mer
Ikon - stjerne

Nevrokurs med Tord Moen

Kurset vil gi deg en grunnleggende og klinisk nyttig kunnskapsbasert innføring i hvordan undersøke, diagnostisere og behandle det perifere nervesystemet.

Les mer
Ikon - stjerne

Manuelle teknikker, taping og nevrofysiologiske sammenhenger

I klinikken opplever mange at effekten av taping og manuelle teknikker kan bidra til smertedemping på kort sikt i en rehabilitering. Med riktige forklaringsmodeller kan dette være med på å skape trygghet og øke compliancen for aktive tiltak og minske fraværet fra jobb,trening og sosialt liv.  

Les mer
Ikon - stjerne

Okklusjontrening i rehabilitering

Innledningsvis ønsker vi velkommen og gir en kort introduksjon før vi starter på teori del 1. Det legges opp til korte pauser mellom de fire øktene, og 30 minutters lunsj mellom økt 2 og 3. Etter økt 4 tar vi nok en kort pause med tid til refleksjon og spørsmål, før vi bruker 30 minutter på diskusjons og spørsmål avslutningsvis. Kurset varer i 6 timer og 45 minutter inkludert pauser.

Les mer
Ikon - stjerne

Det perifere nervesystemet på 1 dag med Svein Kristiansen

Dette kurset gir inngående og ny kunnskap om nervesystemets anatomi, fysiologi, nevrovitenskap, kliniske tester og tiltak, farmakologi og ikke minst klinisk nytteverdi og anvendbarhet på kliniske problemstillinger.

Les mer