Manipulasjon for fysioterapeuter

Påmelding

Fra 2022 har mer enn 140 deltagere vært med på kurset. Les tilbakemeldinger fra kurset 

Kurset vil forankre det teoretiske og praktiske innholdet i forskning og kritisk belyse utfordringene og mulighetene ved passive teknikker. Det vil bli en gjennomgående tråd på hvordan vi kan identifisere røde flagg og hvordan vi klinisk identifiserer indikasjoner for manipulasjon. Kurset vil ta for seg differensialdiagnostikk og også undersøkelse og behandling av smerter fra det perifere nervesystemet. Vi vil diskutere, reflektere og legge opp til et trygt læringsmiljø hvor deltagerne etter endt kurs kan godt redegjøre for forskjellene rundt erfaringsbasert kunnskap og evidence basert kunnskap angående effektene av manipulasjon.

Innhold

Kursets hovedmål er å gi deg anvendelige manipulasjonsteknikker til klinisk bruk. Vi utfordrer sannheter om teknikk og biomekanikk, og gjennom dette mener vi at man lettere kan identifisere de metodene for manipulasjon som er best for deg og den aktuelle pasienten som du ønsker å behandle.

Kurset har et omfattende teoretisk rammeverk som oppdateres årlig. Rammerverket er gjennomgått eksternt og tilbakemeldingene er at det er like mye, eller mer teori og veiledet øving enn i videreutdanninger hvor manipulasjon er en del av tilbudet.

Manipulasjon er kanskje det av de passive tiltakene som er mest omsvermet av mytiske betraktninger angående effekt, mange av disse vil vi utfordre igjennom kurset. Vi mener det er et tiltak som ved enkelte tilfeller kan være bedre enn å gi råd og øvelser alene. Vi ser ingen grunn til at fysioterapeuter med sine utdanning og bakgrunn ikke skal kunne bruke dette verktøyet da det allerede er trygt implementert som en behandlingsmodalitet av manuellterapeuter, kiropraktorer, osteopater, OMI-terapeuter og naprapater.

I klinikken opplever mange at effekten av manipulasjon kan bidra til smertedemping på kort sikt i en rehabilitering. Med riktige forklaringsmodeller kan dette være med på å skape trygghet og øke compliance for aktive tiltak og minske fraværet fra jobb, trening og sosialt liv.

Lovlighet:

Kursarrangør vil sørge for at innholdet i kurset vil dekke over alle nødvendigheter slik at deltagerne etter endt kursrekke og eksamen vil være innenfor paragraf 4 om forsvarlig utførelse av behandling. Derfor er dette kurset ikke i konflikt med eksisterende lovverk angående behandling.

Pris: Modul 1 + 2 samlet kr 16900,-

Modul 1: Midtre cervikal, lumbal og torakal. (3 dager kr 9000,-) 26.-28. juni 2024

Modul 2: Cervikal-torakal overgang, ribber, bekken, albue og ankel pluss mer øving fra Modul 1. (3 dager kr 9000,-) 28.-30 august 2024

Modul 3 Refresh: AC-ledd, håndrot, cuboid, naviculare, øvre cervikal pluss øving fra Modul 1 og 2. (2 dager kr 6000,-) dato ikke satt

Eksamen: (1 dag kr 2500,-) 

A: Multippel choice webbasert (hjemme)

B: Redegjørelses oppgave (hjemme)

C: Praktisk med (fysisk oppmøte) dato ikke satt

Modulene må tas i rekkefølge da det teoretiske rammeverket og det praktiske krever innsikt fra de foregående modulene. Du velger selv om og når dette er aktuelt. 

Partnere:

Alfacare:  Kurset arrangeres i samarbeid med Alfacare som er en fantastisk totalleverandør av fysioterapeutisk utstyr. De har en ekstremt god service og leverer raskt og effektivt.

L5 og Curus: Solid og brukervennlig webplattformer med dynamisk leveranse av webinar og kurs for terapeuter og vanlige folk. 

Abel Tech: Innovativ App som løfter opp pasienthåndtering på et nivå vi ikke har sett tidligere. 

 

Kursholdere:
Tord Moen er spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi MNFF. Master i musculoskeletal physiotherapy fra University of Queensland i 2010, Idrett mellomfag fra Høgskolen i Alta 2001, og fysioterapi fra Universitetet i Tromsø i 2005. Tord har erfaring fra alpinlandslagene til Norge og Canada. Tord er en av gründerne av Klinikk24 og Movon, tidligere nestleder i faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin. Tord jobber til daglig med driftstilskudd på Movon i Sandnes.

Ole Langeland har utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og har mastergrad i Manuellterapi fra Universitetet i Bergen. Han er autorisert fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo og har driftstilskudd i Sola kommune. Ole har kompetanse innen trening, idrettsskader og forebygging og har arbeidet for Norges Skøyteforbund.

Han har kompetanse og bred erfaring innen utredning og bruker diagnostisk muskel- skjelett ultralyddiagnostikk ved klinikken. Ole har i mange år jobbet som veileder i teknikk for manuellterapistudenter ved universitetet I Bergen.

Påmelding:
Spørsmål og påmelding kan rettes til: tord.moen@fysioterapikurs.no

Merk: Manipulasjon

Kurset arrangeres av: www.fysioterapikurs.no